Pozovite nas na

besplatan broj
0800 10 10 15
ili na broj
+381 11 785 9999

Radno vreme:

radnim danima od 09:00h do 18:00h
subotom od 09:00h do 13:00h

Elektronsko bankarstvo

Kursna lista

27.05.2019.

kupovni srednji prodajni
CHFCHF 100.5662 104.8800 109.1843
GBPGBP 127.3014 134.0015 140.7016
USDUSD 101.8982 105.2075 108.5168
EUREUR 115.0584 117.9481 120.2481

Pozovite nas na

besplatan broj
0800 10 10 15
ili na broj
+381 11 785 9999

Radno vreme:

radnim danima od 09:00h do 18:00h
subotom od 09:00h do 13:00h

Elektronsko bankarstvo

Kursna lista

27.05.2019.

kupovni srednji prodajni
CHFCHF 100.5662 104.8800 109.1843
GBPGBP 127.3014 134.0015 140.7016
USDUSD 101.8982 105.2075 108.5168
EUREUR 115.0584 117.9481 120.2481

Kredit za novu mehanizaciju, opremu, proširenje matičnog stada ili podizanje zasada voća i vinograda u saradnji sa GF AP Vojvodina

Kredit za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije, opreme, proširenje matičnog stada ili podizanja dugogodišnjeg zasada voća i vinograda u saradnji sa Garancijskim fondom AP Vojvodine se koristi za investicije u osnovna sredstva registrovanih poljoprivrednih gazdinstava. Dugoročnim investicijama poljoprivredna gazdinstva obezbedjuju potrebne resurse za rast i razvoj. Krediti se realizuju uz garanciju Garancijskog fonda AP Vojvodina.

 

KREDIT ZA NABAVKU NOVE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE, OPREME, PROŠIRENJE MATIČNOG STADA ILI PODIZANJA DUGOGODIŠNJEG ZASADA VOĆA I VINOGRADA U SARADNJI SA GARANCIJSKIM FONDOM AP VOJVODINA
Minimalno potrebni uslovi
 • Registrovano poljoprivredno gazdinstvo, aktivnog statusa, sa prebivalištem na teritoriji AP Vojvodina, minimum 1 godina bavljenja poljoprivredom, a koje ispunjava uslove konkursa za odobravanje garancije za obezbeđenje dugoročnih kredita za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije i opreme, Garancijskog fonda AP Vojvodina koji izdaje neopozivu, bezuslovnu garanciju plativu na prvi poziv za izmirenje obaveza po kreditu Banke
 • Otvoren namenski platni račun u AIK banci i prijavljen Upravi za agrarna plaćanja kao namenski tekući računregistrovanog poljoprivrednog gazdinstva
 • Uredna kreditna istorija (da u poslednjih 12 meseci klijent nema prijavljenu aktivnu ili istorijsku docnju u bankama dužu od 60 dana)
Namena Namena kredita je kupovina nove poljoprivredne mehanizacije i opreme (u skladu sa spiskom opreme koja može biti predmet kreditiranja po Konkursu), matičnog stada i podizanje višegodišnjih zasada voća i vinograda (sadnice i prateća oprema).Kredit se odobrava na osnovu: Overen predračuna/profakture dilera.
Iznos kredita
 • za finansiranje poljoprivredne mehanizacije i opreme od 3.000 do 150.000 EUR
 • za finansiranje proširenja matičnog stada do 50.000 EUR
 • za finansiranje podizanja dugogodišnjih zasada voća i vinograda do 30.000 EUR
Kredit se odobrava do iznosa garancije Garancijskog fonda AP Vojvodine
Učešće/depozit opciono
Valuta

RSD sa valutnom klauzulom

Isplata kredita
 • u dinarskoj protivrednosti po srednjem kursu NBS za EUR na dan isplate

Puštanje sredstava na račun prodavca prema instrukciji sa predračuna / kupoprodajnog ugovora na račun prodavca. U slučaju refinansiranja, isplata se vrši na račun banke poverioca, a na osnovu instrukcija sa potvrde o iznosu ostatka duga po kreditu koji se refinansira. U slučaju refinansiranja sopstvene investicije, sredstva se prenose na račun korisnika kredita.

Rok otplate

do 120 meseci

Način otplate kredita
 • otplata kredita za valutnom klauzulom se vrši po srednjem kursu NBS za EUR na dan otplate.

Otplata kredita se vrši otplata u jednakim polugodišnjim anuitetima i to svakog 01.09. i 01.03.u godini.

Dospeće prvog anuiteta:

Za kredite puštene u tečaj u periodu od 01.01. do 30.06. u tekućoj godini, prvi anuitet dospeva za plaćanje 01.09. u tekućoj godini.

Za kredite pštene u tečaj od 01.07. do 31.12. u tekućoj godini, prvi anuitet dospeva za plaćanje 01.03.naredne godine.

Grejs period * kod kredita za proširenje matičnog stada do 12 meseci (uključen u rok otplate)* kod kredita za podizanje višegodišnjih zasada voća i vinograda do 24 meseca (uključen u rok otplate)Banka u grejs periodu, počev od dana puštanja kredita u tečaj, obračunava kamatu i naplaćuje, a po isteku grejs perioda vrši se otplata ukupnog duga i pripadajuće kamate u polugodišnjim anuitetima.
Instrumenti obezbeđenja
 • 2 blanko sopstvene menice korisnika kredita sa klauzulom “bez protesta” i menična ovlašćenja
 • Neopoziva, bezuslovna garancija plativa na prvi poziv izdata od strane Garancijskog fonda AP Vojvodine koja pokriva 100% potraživanja AIK Banke (glavni dug uvećan za redovnu kamatu i eventualnu zateznu kamatu)
 • Ostale vrste obezbeđenja (po proceni Banke u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta, iznosa kredita i ročnosti)
Online Chat