Pozovite nas na

besplatan broj
0800 10 10 15
ili na broj
+381 11 785 9999

Radno vreme:

radnim danima od 09:00h do 18:00h
subotom od 09:00h do 13:00h

Elektronsko bankarstvo

Kursna lista

27.05.2019.

kupovni srednji prodajni
CHFCHF 100.5662 104.8800 109.1843
GBPGBP 127.3014 134.0015 140.7016
USDUSD 101.8982 105.2075 108.5168
EUREUR 115.0584 117.9481 120.2481

Pozovite nas na

besplatan broj
0800 10 10 15
ili na broj
+381 11 785 9999

Radno vreme:

radnim danima od 09:00h do 18:00h
subotom od 09:00h do 13:00h

Elektronsko bankarstvo

Kursna lista

27.05.2019.

kupovni srednji prodajni
CHFCHF 100.5662 104.8800 109.1843
GBPGBP 127.3014 134.0015 140.7016
USDUSD 101.8982 105.2075 108.5168
EUREUR 115.0584 117.9481 120.2481

Kredit za kupovinu zemljišta u saradnji sa GF AP Vojvodina

Krediti za kupovinu zemljišta u saradnji sa Garancijskim fondom AP Vojvodine se koristi za investicije u osnovna sredstva registrovanih poljoprivrednih gazdinstava odnosno kupovinu poljoprivrednog zemljišta. Ovakvim dugoročnim investicijama obezbedjuju se potrebni resursi porodičnim poljoprivrednim gazdinstvima za rast i razvoj. Krediti se realizuju uz garanciju Garancijskog fonda AP Vojvodina.

 

KREDIT ZA KUPOVINU ZEMLJIŠTA U SARADNJI SA GARANCIJSKIM FONDOM AP VOJVODINA
Minimalno potrebni uslovi
  • Registrovano poljoprivredno gazdinstvo, aktivnog statusa, sa prebivalištem na teritoriji AP Vojvodina, minimum 1 godina bavljenja poljoprivredom, a koje ispunjava uslove konkursa za odobravanje garancije za obezbeđenje dugoročnih kredita za kupovinu zemljišta, Garancijskog fonda AP Vojvodina koji izdaje neopozivu, bezuslovnu garanciju plativu na prvi poziv za izmirenje obaveza po kreditu banke kojom se pokriva 80%svih potraživanja Banke.
  • Manje od 100 ha poljoprivrednog zamljišta u sopstvenom vlasništvu
  • Otvoren paket račun kod AIK Banka ad Beograd;
  • Uredna kreditna istorija (da u poslednjih 12 meseci klijent nema prijavljenu aktivnu ili istorijsku docnju u bankama dužu od 60 dana)
Namena Namena kredita je kupovina poljoprivrednog zemljišta.Kredit se odobrava na osnovu:
 * Predugovor ili overen Ugovor o kupoprodaji konkretnog zemljišta, pri čemu je puštanje sredstava uslovljeno overenim Ugovorom o kupoprodaji.Korisnik može podneti zahtev za kredit i ako nije zaključio predugovor odnosno ugovor, ali namerava da kupi zemljište, pri čemu se kod odobrenja kredita stavlja hipoteka nad drugim zemljištem, a po dostavi overenog Ugovora o kupoprodaji naknadno izabranog zemljišta, kredit se pušta u tečaj.
Iznos kredita od 5.000 do 200.000 EUR
Učešće/depozit opciono
Valuta

RSD sa valutnom klauzulom

Isplata kredita
  • u dinarskoj protivrednosti po srednjem kursu NBS za EUR na dan isplate

Puštanje sredstava na račun prodavca prema instrukciji sa predračuna / kupoprodajnog ugovora na račun prodavca. U slučaju refinansiranja, isplata se vrši na račun banke poverioca, a na osnovu instrukcija sa potvrde o iznosu ostatka duga po kreditu koji se refinansira. U slučaju refinansiranja sopstvene investicije, sredstva se prenose na račun korisnika kredita.

Rok otplate

Dugoročni od 13 do 240 meseci.

Način otplate kredita
  • otplata kredita za valutnom klauzulom se vrši po srednjem kursu NBS za EUR na dan otplate.

Otplata kredita se vrši u mesečnim, tromesečnim, šestomesečnim godišnjim anuitetima ili irregularni način otplate uz mogućnost primene i otplate u ratama.

Grejs period Grejs period do 12 meseci (u koji je uključen period raspoložovosti za realizaciju odobreno kredita). Banka u grejs periodu, počev od dana puštanja kredita u tečaj, obračunava kamatu i pripisuje glavnici, a po isteku grejs perioda vrši se otplata ukupnog duga i pripadajuće kamate u mesečnim, tromesečnim, šestomesečnim ili godišnjim anuitetima.
Instrumenti obezbeđenja
  • Neopoziva, bezuslovna garancija plativa na prvi poziv izdata od strane Garancijskog fonda AP Vojvodine koja pokriva 80%potraživanja AIK Banke, 
  • 2 blanko sopstvene menice korisnika kredita sa klauzulom “bez protesta” i meničnim ovlašćenjima, i
  • Hipoteka I reda prioriteta nad zemljištem, za nepokriveni iznos kredita Garancijom Garancijskog fonda APV, i to na poljoprivrednom zemljištu bez tereta, u odnosu minimalno 1:1,3 na odobreni iznos kredita, 20% u korist Banke (glavni dug uvećan za redovnu i eventualnu zateznu kamatu), a 80% u korist Fonda (glavni dug uvećan za redovnu i evenutalnu zateznu kamatu i naknadu za izdavanje garancije).
  • Ostale vrste obezbeđenja (po proceni Banke u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta, iznosa kredita i ročnosti)

 

Online Chat