Pozovite nas na

besplatan broj
0800 10 10 15
ili na broj
+381 11 785 9999

Radno vreme:

radnim danima od 09:00h do 18:00h
subotom od 09:00h do 13:00h

Elektronsko bankarstvo

Kursna lista

27.05.2019.

kupovni srednji prodajni
CHFCHF 100.5662 104.8800 109.1843
GBPGBP 127.3014 134.0015 140.7016
USDUSD 101.8982 105.2075 108.5168
EUREUR 115.0584 117.9481 120.2481

Pozovite nas na

besplatan broj
0800 10 10 15
ili na broj
+381 11 785 9999

Radno vreme:

radnim danima od 09:00h do 18:00h
subotom od 09:00h do 13:00h

Elektronsko bankarstvo

Kursna lista

27.05.2019.

kupovni srednji prodajni
CHFCHF 100.5662 104.8800 109.1843
GBPGBP 127.3014 134.0015 140.7016
USDUSD 101.8982 105.2075 108.5168
EUREUR 115.0584 117.9481 120.2481

Krediti za proizvodnju (obrtna sredstva i trajna obrtna sredstva)

Ovi krediti se odobravaju sa namenom finansiranja obrtnih sredstava u poljoprivredi (semenska roba, sadnice, đubrivo, zaštitna hemijska sredstva, gorivo, stočna hrana, stočni fond za tov, i ostali repromaterijal u poljoprivredi).

 

KREDITI ZA OBRTNA I TRAJNA OBRTNA SREDSTVA
Minimalno potrebni uslovi
 • Registrovano poljoprivredno gazdinstvo, minimum 1 godina bavljenja poljoprivredom
 • Uredna kreditna istorija (da u poslednjih 12 meseci klijent nema prijavljenu aktivnu ili istorijsku docnju u bankama dužu od 60 dana)
 • Otvoren paket račun kod AIK Banke ad Beograd
Namena
 • Namena kredita je finansiranje obrtnih sredstava u poljoprivredi (semenska roba, sadnice, đubrivo, zaštitna hemijska sredstva, gorivo, stočna hrana, stočni fond za tov, i ostali repromaterijal u poljoprivredi).
 • Ostale namene finansiranja
Iznos kredita
 • Od 500 EUR (RSD protivvrednosti po sr. kursu NBS) do maksimuma kreditnog potencijala klijenta.
Valuta
 • RSD
 • RSD sa valutnom klauzulom
Učešće/depozit opciono
Isplata kredita
 • U dinarima
 • U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS za EUR na dan isplate

Kredit se isplaćuje jednokratno prenosom na platni račun - namenski račun poljoprivrednika u AIK Banci ad Beograd

Rok otplate

do 12 meseci (obrtna sredstva),
13 do 36 meseci (trajna obrtna sredstva za proširenje proizvodnje)

Način otplate kredita

Otplata kredita sa valutnom klauzulom se vrši po srednjem kursu NBS za EUR na dan otplate.

Otplata kredita se vrši u mesečnim, tromesečnim i šestomesečnim, godišnjim anuitetima / ratama, jednokratno po dospeću ili iregularan način otplate

Grejs period Do 12 meseci. U grejs periodu se plaća kamata, pri čemu je period obračuna kamate usklađen sa odabranom periodikom anuiteta / rata u toku otplate.
Instrumenti obezbeđenja
 • Blanko sopstvena menica 
 • Garantni depozit fizičkog ili pravnog lica
 • Jemstvo pravnog ili fizičkog lica
 • Izvršna vansudska hipoteka na nepokretnoj imovini uspostavljena u skladu sa odredbama Zakona o hipoteci
 • Založno pravo na pokretnim stvarima upisanim u registar zaloge, zaloga na robnom zapisu, zaloga nad domaćim životinjama
 • Vinkulacija polise osiguranja pokretne, nepokretne imovine ili useva uzete kao obezbeđenje po kreditu.

U slucaju zalaganja objekata, pogotovo stambenih, polisa osiguranja nepokretnosti od osnovnih rizika nastupanja štete (pozar, poplava, udar groma) sa vinkulacijom na Banku kod relevantnog osiguravajuceg drustva. Za ovu vrstu osiguranja je potrebno da klijent odnese kopiju procene nepokretnosti u izabranu osiguravajucu kucu i da navede da se za osnovicu koristi gradjevinska vrednost objekta koji se osigurava.

 • Ostala sredstva obezbeđenja Banka može zahtevati i druge vrste i kombinacije sredstava obezbeđenja, a sve u skladu sa internim aktima.“

 

KREDITI NA BAZI NAMENSKI OROČENOG DEPOZITA ZA OSNOVNA I OBRTNA SREDSTVA
Minimalno potrebni uslovi
 • Registrovano poljoprivredno gazdinstvo, minimum 1 godina bavljenja poljoprivredom
 • Otvoren paket račun kod AIK Banka ad Beograd
Namena
 • Namena kredita je
 • osnovna sredstva;
 • obrtna sredstva;
 • ostale namene
Iznos kredita
 • Od 500 EUR (RSD protivvrednosti po sr. kursu NBS)
Valuta
 • RSD
 • RSD sa valutnom klauzulom
Isplata kredita
 • U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS za EUR na dan isplate
Kredit se isplaćuje jednokratno prenosom na platni račun - namenski račun poljoprivrednika u AIK Banci ad Beograd
Rok otplate

Do 84 meseca

Način otplate kredita

Otplata kredita sa valutnom klauzulom se vrši po srednjem kursu NBS za EUR na dan otplate.

Otplata kredita se vrši u mesečnim, tromesečnim, šestomesečnim, godišnjim anuitetima / ratama, jednokratno po dospeću ili iregularan način otplate.

Grejs period Do 12 meseci za dugoročne kredite, 6 meseci za kratkoročne. U grejs periodu se plaća kamata, pri čemu je period obračuna kamate usklađen sa odabranom periodikom anuiteta / rata u toku otplate.
Instrumenti obezbeđenja
 • Obezbeđenje kredita je depozit koji ima usklađenu ročnost i valutu kao i kredit po kome je depozit obezbeđenje. Ovaj depozit mora biti ugovoreno sredstvo obezbeđenja.
 • Blanko sopstvena menica
 • Lična menica fizičkog lica, svih vlasnika sa učešćem u vlasništvu od 25% i više, preduzeća i preduzetničke radnje

Banka može odobriti i druge vrste i kombinacije sredstava obezbeđenja, a sve u skladu sa internim aktima.

 

REVOLVING KREDIT
Iznos kredita
 • Od 5000 EUR (RSD protivvrednosti po sr. kursu NBS) do maksimuma kreditnog potencijala korisnika.
Minimalno potrebni uslovi
 • Registrovano poljoprivredno gazdinstvo, minimum 1 godina bavljenja poljoprivredom
 • Uredna kreditna istorija (da u poslednjih 12 meseci klijent nema prijavljenu aktivnu ili istorijsku docnju u bankama dužu od 60 dana)
 • Otvoren paket račun kod AIK Banka ad Beograd
Valuta
 • RSD
 • RSD sa valutnom klauzulom
Rok otplate Do 36 meseci, uz ugovornu obavezu godišnje revizije poslovanja klijenta (12 meseci od puštanja linije u tečaj), sa obavezom izmirenja revolving kredita u celosti prema banci 15 dana pre godišnjeg monitoringa. U slučaju da je procena (monitoring) negativna, kredit dospeva i klijent je dužan da izmiri sve obaveze po dospelom revolving kreditu.
Instrumenti obezbeđenja
 • Blanko sopstvena menica 
 • Garantni depozit fizičkog ili pravnog lica
 • Jemstvo pravnog ili fizičkog lica
 • Izvršna vansudska hipoteka na nepokretnoj imovini uspostavljena u skladu sa odredbama Zakona o hipoteci
 • Založno pravo na pokretnim stvarima upisanim u registar zaloge, zaloga na robnom zapisu, zaloga nad domaćim životinjama
 • Vinkulacija polise osiguranja pokretne, nepokretne imovine ili useva uzete kao obezbeđenje po kreditu.                                                   

U slucaju zalaganja objekata, pogotovo stambenih, polisa osiguranja nepokretnosti od osnovnih rizika nastupanja štete (pozar, poplava, udar groma) sa vinkulacijom na Banku kod relevantnog osiguravajuceg drustva. Za ovu vrstu osiguranja je potrebno da klijent odnese kopiju procene nepokretnosti u izabranu osiguravajucu kucu i da navede da se za osnovicu koristi gradjevinska vrednost objekta koji se osigurava.

 • Ostala obezbeđenja Banka može odobriti i druge vrste i kombinacije sredstava obezbeđenja, a sve u skladu sa internim aktima.

 

Online Chat