Pozovite nas na

besplatan broj
0800 10 10 15
ili na broj
+381 11 785 9999

Radno vreme:

radnim danima od 09:00h do 18:00h
subotom od 09:00h do 13:00h

Elektronsko bankarstvo

Kursna lista

27.05.2019.

kupovni srednji prodajni
CHFCHF 100.5662 104.8800 109.1843
GBPGBP 127.3014 134.0015 140.7016
USDUSD 101.8982 105.2075 108.5168
EUREUR 115.0584 117.9481 120.2481

Pozovite nas na

besplatan broj
0800 10 10 15
ili na broj
+381 11 785 9999

Radno vreme:

radnim danima od 09:00h do 18:00h
subotom od 09:00h do 13:00h

Elektronsko bankarstvo

Kursna lista

27.05.2019.

kupovni srednji prodajni
CHFCHF 100.5662 104.8800 109.1843
GBPGBP 127.3014 134.0015 140.7016
USDUSD 101.8982 105.2075 108.5168
EUREUR 115.0584 117.9481 120.2481

  Pravila nagradne igre u robi i uslugama

  Na osnovu Zakona o igrama na sreću (Službeni glasnik RS br. 88/2011, 93/2012) i odredaba Pravilnika o bližim uslovima, odnosno sadržini pravila igara na sreću (Službeni glasnik RS br. 129/2004) i Odluke Izvršnog odbora AIK Banke a.d. Beograd, od 16.07.2018. utvrđena su:

   

  PRAVILA NAGRADNE IGRE U ROBI I USLUGAMA

  “Kofer u ruke i put pod noge!”

   

  Član 1.

  Priređivač nagradne igre

   

  Priređivač nagradne igre u robi i uslugama je AIK Banka a.d. Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 115đ, Novi Beograd, matični broj: 06876366, PIB: 100618836.

   

  Član 2.

  Naziv, mesto i vreme priređivanja nagradne igre

   

  Naziv Nagradne igre je “Kofer u ruke i put pod noge!”. Nagradna igra se priređuje na teritoriji Republike Srbije, u trajanju od 30 dana, sa početkom 20.08.2018. godine i završava se 18.09.2018. godine.

   

  Član 3.

  Svrha priređivanja nagradne igre

   

  Nagradna igra se priređuje u marketinške svrhe, u cilju promocije Visa platnih kartica AIK Banke namenjenih fizičkim licima, kao i povećanja broja korisnika Visa platnih kartica AIK Banke i broja transakcija.

   

  Član 4.

  Pravo učestvovanja

   

  U Nagradnoj igri mogu učestvovati svi punoletni građani Republike Srbije/ fizička lica sa prebivalištem u Republici Srbiji koji su klijenti AIK Banke i korisnici Visa Platnih kartica koje izdaje AIK Banka (Visa Electron/Classic/Gold).

  U Nagradnoj igri ne mogu da učestvuju lica zaposlena kod Priređivača nagradne igre, niti članovi njihovih najužih porodica, marketinških agencija koje je Priređivač angažovao u svrhu promocije Nagradne igre, kao i članovi njihovih najužih porodica (supružnici, deca, te roditelji i rođena braća i sestre ukoliko sa njima žive u zajednici).

   

  Član 5.

  Opis nagradne igre i uslovi učestvovanja

   

  Uslov za učešće u Nagradnoj igri stiču svi korisnici Visa platnih kartica AIK Banke (Visa Electron, Visa Classic i Visa Gold) koji za vreme trajanja Nagradne igre izvrše najmanje jednu transakciju (plaćanje roba i usluga) na POS terminalima u zemlji i inostranstvu svojom Visa platnom karticom AIK Banke u iznosu od/i većem od 1.500,00 RSD.

  Svaki korisnik Visa platnih kartica AIK Banke može učestvovati u Nagradnoj igri neograničeni broj puta, odnosno sa neograničenim brojem transakcija. Svaki učesnik može ostvariti pravo samo na jednu od nagrada, i to za onu transakciju za koju bude prvo izvučen. U Nagradnoj igri ne mogu učestvovati korisnici Visa poslovnih kartica AIK Banke, odnosno pravna lica. Podizanje gotovine na ATM aparatima i podizanje gotovine na šalterima AIK Banke neće se smatrati radnjom kojom se stiče uslov za učestvovanje u Nagradnoj igri.

  Samim izvršenjem transakcije korisnik Visa platnih kartica AIK Banke direktno postaje učesnik Nagradne igre, prihvata Pravila nagradne igre i ulazi u sistem nagrađivanja nagradne igre.

   

  Član 6.

  Nagradni fond, vrsta, broj i vrednost dobitaka

   

  Ukupna vrednost nagradnog fonda iznosi: 753.116,83 dinara i sastoji se od sledećih nagrada: 

  Prva nagrada: 1 x putovanje za dvoje, Kempinski Palace 5* Portorož, 3 noćenja sa avio prevozom, transferom sa aerodroma Ljubljana u oba smera i 50 min. masažom za dve osobe. Vrednost nagrade iznosi 334.596,00 dinara

  Druga nagrada: 1 x putovanje za dvoje, Grand Hotel &SPA 4* Kopaonik, 5 noćenja, polupansion, masaža za 2 osobe, ručak uz bocu vina. Vrednost nagrade iznosi 166.000,00 dinara

  Treća nagrada: 3 x vikend za dvoje u hotelu Sheraton 4* Novi Sad, noćenje sa doručkom i uključenim koriščenjem Wellnes&Spa zone kao i teretane. Ukupna vrednost nagrade iznosi 63.736,83 dinara

  Utešne nagrade: 3 x Carnex proizvodi u težini dobitnika (maksimum 80 kg). Ukupna vrednost utešnih nagrada iznosi 188.784,00 dinara.

  Nagrade (tip i vrednost) su određene i ne mogu se menjati. Za nagrade iz Nagradnog fonda garantuje Priređivač.

   

  Član 7.

  Način i postupak osvajanja, odnosno utvrđivanja dobitaka

   

  Izvlačenje slučajnih dobitnika je javno i obaviće se u prostorijama priređivača Nagradne igre - AIK Banka, Bul. Mihaila Pupina 115đ Beograd, u prisustvu tročlane komisije, dana 18.09.2018.godine, sa početkom u 14h.

   

  Član 8.

  Objavljivanje rezultata izvlačenja dobitnika

   

  Imena dobitnika biće objavljena u dnevnom listu “BLIC” 28.09.2018. kao i na internet stranici Priređivača: www.aikbanka.rs.

  Član 9.

  Rok i način preuzimanja nagrada

   

  Nagrade će biti uručene svim dobitnicima u roku od najviše 15 dana od dana objavljivanja rezultata izvlačenja.

   

  Član 10.

  Odgovornost

   

  Priređivač snosi sve troškove nabavke i čuvanja nagrada do izvlačenja nagrada i predaje istih dobitniku uključujući i porez na dobitke od igara na sreću.

  Član 11.

  Izveštaj o nagradnoj igri

   

  Po okončanju Nagradne igre, Priređivač će u skladu sa zakonom u roku od 15 dana obavestiti Ministarstvo finansija – Poresku upravu o rezultatima Nagradne igre, s podacima o dobitnicima (ime i prezime, adresa).

   

  Član 12.

  Isključenje odgovornosti u sporovima

   

  U slučaju spora nadležan je sud u Beogradu.

  Član 13.

  Stupanje na snagu

   

  Ova Pravila nagradne igre stupaju na snagu po dobijanju saglasnosti Ministarstva finansija Republike Srbije.

   

  U Beogradu, 16.07.2018. godine

   

   

  Priređivač

  AGROINDUSTRIJSKO KOMERCIJALNA BANKA

  „AIK BANKA“ A.D. BEOGRAD

   

   

   

   

  Online Chat