Pozovite nas na

besplatan broj
0800 10 10 15
ili na broj
+381 11 785 9999

Radno vreme:

radnim danima od 09:00h do 18:00h
subotom od 09:00h do 13:00h

Elektronsko bankarstvo

Kursna lista

27.05.2019.

kupovni srednji prodajni
CHFCHF 100.5662 104.8800 109.1843
GBPGBP 127.3014 134.0015 140.7016
USDUSD 101.8982 105.2075 108.5168
EUREUR 115.0584 117.9481 120.2481

Pozovite nas na

besplatan broj
0800 10 10 15
ili na broj
+381 11 785 9999

Radno vreme:

radnim danima od 09:00h do 18:00h
subotom od 09:00h do 13:00h

Elektronsko bankarstvo

Kursna lista

27.05.2019.

kupovni srednji prodajni
CHFCHF 100.5662 104.8800 109.1843
GBPGBP 127.3014 134.0015 140.7016
USDUSD 101.8982 105.2075 108.5168
EUREUR 115.0584 117.9481 120.2481

Kredit za nabavku repromaterijala u poljoprivredi u saradnji sa Garancijskim fondom AP Vojvodina

 

KREDIT ZA NABAVKU REPROMATERIJALA U POLJOPRIVREDI U SARADNJI SA GARANCIJSKIM FONDOM AP VOJVODINA
Minimalno potrebni uslovi

KORISNIK KREDITA:

 • Privredno društvo (mikro, malo ili srednje), preduzetnik ili zemljoradnička zadruga sa registrovanim sedištem na teritoriji AP Vojvodina, a koje ispunjava uslove konkursa za odobrenje garancije Garancijskog fonda AP Vojvodine;
 • Poslovni projekat realizovan na teritoriji AP Vojvodine;
 • Bez dospelih, a ne izmirenih obaveza prema Banci ili Garancijskom fondu AP Vojvodine;
 • Imaju otvoren paket račun u AIK Banci ad Beograd;
 • Uredna kreditna istorija (da u poslednjih 12 meseci klijent nema prijavljenu aktivnu ili istorijsku docnju u bankama dužu od 60 dana)
Namena

Kupovina semenske robe, đubriva, zaštitnih hemijskih sredstava, goriva, stočne hrane i ostalog repromaterijala u poljoprivredi.

Iznos kredita
 • Od EUR 3.000 do 100.000 ili
 • Od RSD 300.000 do 12.000.000

Kredit se odobrava do iznosa garancije Garancijskog fonda AP Vojvodine

Učešće/depozit Opciono
Valuta
 • RSD indeksiran u EUR; ili
 • RSD
Isplata kredita
 • U dinarskoj protivrednosti po srednjem kursu NBS za EUR na dan isplate za kredite sa valutnom klauzulom

Puštanje sredstava na račun prodavca prema instrukciji sa profakture ili uz unete kontra naloge sa računa privrednog društva, preduzetničke radnje ili zemljoradničke zadruge uz obaveznu kontrolu namene. Kod revolving opcije moguće puštanje po tranšama uz kontrolu namene.

Rok otplate

Do 36 meseci

Način otplate kredita
 • Otplata kredita za valutnom klauzulom se vrši po srednjem kursu NBS za EUR na dan otplate

Otplata kredita se vrši u mesečnim, tromesečnim, polugodišnjim ili godišnjim anuitetima / ratama ili revolving opcija otplate kredita.

Revolving opcija kredita podrazumeva obavezan godišnji monitoring kredita uz ugovorenu otplatu 70% iznosa kredita pre monitoringa.

Grejs period Do 9 meseci u skladu sa proizvodnim ciklusom komitenta
Instrumenti obezbeđenja

Banka, Garancijski fonda AP Vojvodina i klijent mogu ugovoriti i druga sredstva obezbeđenja urednog vraćanja dospelih obaveza. Banka može odobriti i druge vrste i kombinacije sredstava obezbeđenja, a sve u skladu sa internim aktima banke.

 • 2 blanko sopstvene menice korisnika kredita
 • Neopoziva, bezuslovna garancija plativa na prvi poziv izdata od strane Garancijskog fonda AP Vojvodina koja pokriva 100% potraživanja AIK Banke.

 

Online Chat