Pozovite nas na

besplatan broj
0800 10 10 15
ili na broj
+381 11 785 9999

Radno vreme:

radnim danima od 09:00h do 18:00h
subotom od 09:00h do 13:00h

Elektronsko bankarstvo

Kursna lista

27.05.2019.

kupovni srednji prodajni
CHFCHF 100.5662 104.8800 109.1843
GBPGBP 127.3014 134.0015 140.7016
USDUSD 101.8982 105.2075 108.5168
EUREUR 115.0584 117.9481 120.2481

Pozovite nas na

besplatan broj
0800 10 10 15
ili na broj
+381 11 785 9999

Radno vreme:

radnim danima od 09:00h do 18:00h
subotom od 09:00h do 13:00h

Elektronsko bankarstvo

Kursna lista

27.05.2019.

kupovni srednji prodajni
CHFCHF 100.5662 104.8800 109.1843
GBPGBP 127.3014 134.0015 140.7016
USDUSD 101.8982 105.2075 108.5168
EUREUR 115.0584 117.9481 120.2481

Dozvoljeno prekoračenje računa

Dozvoljeno prekoračenje računa predstavlja odobren kreditni limit po dinarskom platnom računu  kojim  Vam se omogućava raspolaganje dodatnim sredstvima sa dinarskog platnog računa, uz kamatu koja se naplaćuje samo na iskorišćeni iznos, za period korišćenja sredstava. Iskorišćeni iznos dozvoljenog prekoračenja računa može se vratiti u svakom trenutku bez troškova. Dozvoljeno prekoračenje računa možete koristiti i vraćati neograničeni broj puta tokom odobrenog roka korišćenja.

 

  AIK Banka odobrava dozvoljeno prekoračenje računa, i to:

 

 • Dozvoljeno prekoračenje računa za zaposlena lica i penzionere sa redovnim mesečnim primanjima preko računa u AIK Banci
 • Dozvoljeno prekoračenje računa na bazi namenski oročenog depozita

 

Dozvoljeno prekoračenje računa za zaposlena lica i penzionere

 

Korisnicima koji redovno primaju zaradu ili penziju preko dinarskog platnog računa u AIK Banci odobrava sekreditni limit po dinarskom platnom računu  - dozvoljeno prekoračenje računa, koji korisncima omogućava da brzo i lako reše svoje kratkoročne potrebe za dodatnim sredstvima u svakom trenutku.

 

Kamata za dozvoljeno prekoračenje računa se naplaćuje samo na iskorišćeni iznos, za period korišćenja sredstava.

 

Dozvoljeno prekoračenje računa se odobrava na period od 6 do 24 meseci,  u iznosu do tromesečnog proseka zarade ili penzije.Odobrenje dozvoljenog prekoračenja računa moguće je već nakon prijema prve zarade/penzije preko dinarskog platnog računa u AIK Banci.

 

Dozvoljeno prekoračenje računa može se koristiti u START Paketu tekućeg računa AB, START Paketu tekućeg računa ABC, ili van paketa računa, uz otvoren Dinarski platni račun.

 

Reprezentativni primer 1:

Dozvoljeno prekoračenje računa po dinarskom platnom računu za zaposlene i penzionere u okviru START PAKETA TEKUĆEG RAČUNA

 
Vrsta kredita Dozvoljeno prekoračenje računa u START Paketu tekućeg računa AB ili ABC
Iznos kredita (dozvoljenog prekoračenja računa) 40.000,00 RSD
Period korišćenja prekoračenja

24 meseci

Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou (NKS)

Za iznos iskorišćenog prekoračenja računa do 15.000,00 RSD NKS je 0,00%, preko 15.000,00 RSD NKS je 24,00% godišnje, fiksna

Jednokratna naknada za obradu zahteva

Bez naknade

Iznos obračunate kamate (za 24 meseci) 12.000 RSD

Dodatni troškovi koji padaju na teret korisnika

Menica - 50 RSD jednokratno
Izveštaj kreditnog biroa - 246 RSD jednokratno

Ukupan iznos koji klijent treba da plati
( glavnica, kamata, naknada i troškovi)

52.296 RSD
Efektivna kamatna stopa (EKS) 16,57%

Obračun EKS je izvršen 01.04.2019. godine.

 

Napomena:

Sve usluge u START Paketu tekućeg računa AB i START Paketu tekućeg računa ABC koje su uključene u mesečnu naknadu za vođenje paketa, možete pogledati ovde.

 

 

Reprezentativni primer 2:

Dozvoljeno prekoračenje računa van paketa računa, uz otvoren Dinarski platni račun

 

 
Vrsta kredita Dozvoljeno prekoračenje računa van paketa računa, uz otvoren Dinarski platni račun
Iznos kredita 40.000,00 RSD
Period korišćenja prekoračenja

24 meseci

Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou (NKS)

24,00% godišnje, fiksna

Jednokratna naknada za obradu zahteva 1% na iznos dozvoljenog prekoračenja računa, min. 300 RSD

400 RSD

Iznos obračunate kamate (za 24 meseci) 19,200 RSD

Dodatni troškovi koji padaju na teret korisnika

Menica - 50 RSD jednokratno
Izveštaj kreditnog biroa - 246 RSD jednokratno

Ukupan iznos koji klijent treba da plati
( glavnica, kamata, naknada i troškovi)

59.896 RSD
Efektivna kamatna stopa (EKS) 28,21%

Obračun EKS je izvršen 01.04.2019. godine.

 

 

 

Sredstva obezbeđenja za zaposlene i penzionere:

 • Lična menica
 • Administrativna zabrana – 2 primerka

 

Potrebna dokumentacija za dozvoljeno prekoračenje računa po tekućem računu za zaposlene:

 

 • Zahtev za dozvoljeno prekoračenje računa
 • Kopija lične karte,  uz original na uvid prilikom podnošenja zahteva
 • Potvrda o zaposlenju i visini primanja i overena administrativna zabrana u 2 primerka (na jedinstvenom obrascu AIK Banke)
 • Obračunske liste zarada za poslednja 3 meseca
 • Promet po dinarskom platnom računu za poslednjih 6 meseci ( iz AIK Banke i-ili drugih banaka)

 

Potrebna dokumentacija za dozvoljeno prekoračenje računa  po tekućem računu za penzionere:

 

 • Zahtev za dozvoljeno prekoračenje računa
 • Kopija lične karte,uz original na uvid prilikom podnošenja zahteva
 • Isplatni listići za penziju za poslednja 3 meseca ili Uverenje o visini penzije sa tromesečnim prosekom izdato od strane PIO fonda
 • Promet po dinarskom platnom računu za poslednjih 6 meseci ( iz AIK Banke i-ili drugih banaka)

 

Dozvoljeno prekoračenje računa na bazi namenski oročenog depozita

 

Dozvoljeno prekoračenje računa se korisniku  može odobriti u visini do 80% od iznosa uplaćenog namenski oročenog depozita, pod sledećim uslovima:

 

 • Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou: 12,00%, fiksna, proporcionalni metod obračuna.
 • Rok korišćenja dozvoljenog prekoračenja računa:  6 ili 12 meseci, saglasno roku oročenja namenski oročenog depozita.
 • Kamatna stopa na namenski oročeni depozit je jednaka kamatnoj stopi koja se primenjuje na štedne uloge odgovarajuće ročnosti i valute, uz primenu proporcionalnog metoda obračuna.
 • Iznos dozvoljenog prekoračenja računa na bazi namenski oročenog depozita: od 10.000 RSD - 500.000 RSD
 • Jednokratna naknada na iznos odobrenog dozvoljenog prekoračenja računa: 1% min.RSD 300
 
Iznos dozvoljenog prekoračenja 40.000,00 RSD
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou 12% fiksna, proporcionalni metod obračuna
Period korišćenja dozvoljenog prekoračenja računa

12 meseci

Jednokratna naknada za obradu zahteva

400 RSD

Namenski oročeni deposit (može se položiti u valuti RSD ili EUR)

50.000 RSD

Nominalna kamatna stopa na namenski oročeni deposit na godišnjem nivou 3,25%

Iznos obračunate kamate za dozvoljeno prekoračenje računa (za 12 meseci)

4.800 RSD

Iznos obračunate kamate na namenski oročeni depozit (za 12 meseci)

1.625 RSD

Dodatni troškovi koji padaju na teret korisnika I ulaze u EKS

menica 50 RSD
Efektivna kamatna stopa (EKS) 15,88%

Obračun EKS je izvršen 01.04.2019. godine.

 

 

Sredstva obezbeđenja:

 • namenski depozit  (EUR ili RSD) – iznos dozvoljenog prekoračenja maksimum do 80% odobrenog prekoračenja  i menica korisnika

Druge obračune i informacije u vezi sa dozvoljenim prekoračenjem računa možete dobiti u bilo kojoj ekspozituri AIK Banke.

Online Chat